Prima pagină

Admitere 2023

Lista candidaților admiși la specializările Protecția mediului și Turism și alimentație.

Înscrierea candidaților declarați admiși în clasa a IX-a în urma repartizării computerizate se realizează în perioada 20-25 iulie a.c., la Liceul cu Program Sportiv Bistrița, la direcțiune, corp A, între orele 8-16.

DOCUMENTE NECESARE la înscrierea în clasa a IX-a a elevilor repartizați la Liceul cu Program Sportiv Bistrița, pentru anul școlar 2023-2024

 • Cerere de înscriere
 • Copie a certificatului de naștere
 • Copie a cărții de identitate a elevului
 • Copie a cărților de identitate ale ambilor părinți
 • Copie după hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului, în cazul părinților divorțați
 • Foaia matricolă
 • Adeverință cu notele și media de la Evaluarea Națională
 • Adeverință medicală pentru înscrierea în clasa a IX-a cu fișa de vaccinări pe verso
 • Consimțământ de prelucrare a datelor personale

 

Conform Legii nr. 9 din 4 ianuarie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Liceul cu Program Sportiv Bistrița asigură, în mod gratuit, fotocopierea actelor, cererilor sau formularelor solicitate

Admitere liceu - Filiera vocațională 2023 - REZULTATE FINALE

ANUNȚ IMPORTANT

Absolvenţii admişi la Liceul cu Program Sportiv Bistriţa,filiera vocațională, în perioada 12 - 25 iulie 2023 vor depune la secretariatul liceului dosarele de înscriere cu următoarele acte:

 • DOSAR PLIC
 • ADEVERINŢĂ CU NOTELE ŞI MEDIA OBŢINUTE LA EVALUAREA NAŢIONALĂ
 • FOAIA MATRICOLĂ PENTRU CLASELE V – VIII
 • ADEVERINŢĂ MEDICALĂ
 • AVIZUL EPIDEMIOLOGIC (VACCINĂRILE)
 • COPIE DUPĂ DIPLOMA DE ABSOLVIRE
 • 2 POZE ¾ (DOAR PENTRU ELEVII ADMIȘI LA FOTBAL)

LA DEPUNEREA DOSARULUI ESTE OBLIGATORIE PREZENTA ELEVULUI ȘI A UNUI PĂRINTE

SPORTIVII LEGITIMAŢI LA ALTE CLUBURI SĂ PREZINTE DEZLEGARE SPORTIVĂ DEFINITIVĂ

NOTĂ: CANDIDAŢII CARE, PÂNĂ LA 25 IULIE 2023, NU ÎŞI DEPUN DOSARELE DE ÎNSCRIERE, SE CONSIDERĂ RETRAŞI.

Rezultate finale

cu elevii participanți la Concursul de referate și comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal - disciplina Geografie - 23 mai 2023

Admitere liceu 2023 - probe aptitudini

ANUNȚ IMPORTANT

Pentru CONFIRMAREA LOCULUI candidații ADMIȘI la Liceul cu Program Sportiv Bistrița în urma probelor de aptitudini, vor aduce în perioada 29.06.2023-04.07.2023FIȘA DE ÎNSCRIERE CU CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE ( FĂRĂ A PUNE OPȚIUNI ) pentru VALIDAREA REZULTATELOR FINALE.
BANI DE LICEU – PROGRAMUL NAŢIONAL DE PROTECŢIE SOCIALĂ aici Cerere Bani de liceu 2022-2023 aici Tipuri de burse aici Burse 2022-2023 aici

ANUNŢ  IMPORTANT

Pentru a doua etapă de admitere în clasa a IX-a

profil sportiv – an școlar 2022-2023

    ABSOLVENŢII CARE DORESC SĂ SE ÎNSCRIE LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BISTRIŢA – PROFIL SPORTIV, PENTRU SUSȚINEREA PROBELOR SPORTIVE, ÎN DATA DE 26 IULIE 2022 VOR DEPUNE LA SECRETARIATUL LICEULUI DOSARUL DE ÎNSCRIERE CU URMĂTOARELE ACTE:

    –    Dosar plic

    –   Anexă la fișa de înscriere pentru probele de aptitudini de la Școala de proveniență;

    –   Fișa de înscriere sau adeverință cu media de admitere de la Șc. de proveniență;

     –    Adeverință de la medicul de familie cu existența avizului medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive – condiție obligatorie;

     Cartea de identitate și certificat de naștere, în copie
legalizată de școală;

     Adeverință cu notele și media gimnazială obținute la
evaluarea națională din clasa a VIII-a (pentru cei care au participat la evaluarea națională) ;

     Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei
generale);

     Adeverință medicală/avizul epidemiologic (vaccinările);

     Copie xerox după cartea de identitate a părinților

     Copie după diploma de absolvire

       SPORTIVII LEGITIMAŢI LA ALTE CLUBURI SĂ PREZINTE DEZLEGARE SPORTIVĂ DEFINITIVĂ 

NUMĂR LOCURI LIBERE + GRAFICUL DESFĂȘURĂRII PROBELOR SPORTIVE

        În urma examenului de admitere pentru clasa a IX-a, profil sportiv, sesiunea iunie-iulie 2022 au rămas disponibile un număr de:  10 locuri + 3 locuri rromi + 5 locuri CES, după cum urmează:

HANDBAL – 7 LOC. FETE+2 LOC. BĂIEȚI+ 2 LOC RROMI + 2 LOC CES

FOTBAL                     –  1 LOC RROMI+1 LOC CES

ATLETISM+VOLEI    –  1 LOC ATLETISM+ 1 LOC CES

  SCHI+TENIS DE MASĂ+GIMNASTICĂ   –  1 LOC CES


GRAFICUL DESFĂȘURĂRI PROBELOR DE APTITUDINI DE LA LICEUL CU   PROGRAM SPORTIV BISTRIȚA PENTRU LOCURILE RĂMASE LIBERE SESIUNEA IULIE 2022

 

26 IULIE 2022  – ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR PENTRU PROBELE DE APTITUDINI

 27-28 IULIE 2022 – DESFĂȘURAREA PROBELOR SPORTIVE, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

      HANDBAL – 27.07.2022 – ORA 9.00 – SALA DE HANDBAL “DORIN MORUȚAN“ BISTRIȚA

·         ATLETISM – 27.07.2022 – ORA 9.00 – TEREN COL. NAȚ. “LIVIU REBREANU“ BISTRIȚA

Admitere liceu 2022 – rezultate probe aptitudini

ANUNȚ IMPORTANT

Candidații ADMIȘI la Liceul cu Program Sportiv Bistrița în urma probelor de aptitudini, vor aduce în perioada 27.06.2022-29.06.2022 – FIȘA DE ÎNSCRIERE CU CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE ( FĂRĂ A PUNE OPȚIUNI) pentru VALIDAREA REZULTATELOR FINALE.

 

Structura anului școlar 2021-2022

 

Cursurile anului şcolar 2021 – 2022 încep luni, 13 septembrie 2021.

Anul școlar 2021 – 2022 începe la data de 1 septembrie 2021 și se structurează pe două semestre (34 de săptămâni).

I. Semestrul I (13 septembrie 2021 – 14 ianuarie 2022), structurat astfel:

 • [Cursuri] 13 septembrie 2021 – 22 octombrie 2021.
 • [Vacanță] 23 octombrie – 7 noiembrie 2021: elevii din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal.
 • [Cursuri] 8 noiembrie 2021 – 23 decembrie 2021: cursurile se reiau și se desfășoară potrivit măsurilor de ordin sanitar prevăzute aici.
 • [Vacanță] 24 decembrie 2021 – 2 ianuarie 2022: vacanța de iarnă pentru clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal.
 • [Vacanță] 24 decembrie 2021 – 6 ianuarie 2022: vacanța de iarnă pentru clasele din învățământul preșcolar și primar.
 • [Cursuri] 3 – 14 ianuarie 2022 (clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal)
 • [Cursuri] 10 – 14 ianuarie 2022 (clasele din învățământul preșcolar și primar).

II. Semestrul al II-lea (17 ianuarie 2022 – 10 iunie 2022)

 • [Cursuri] 17 ianuarie 2022 – 14 aprilie 2022
 • [Vacanța de primăvară] 15 aprilie 2022 – 1 mai 2022
 • [Cursuri] 2 mai 2022 – 10 iunie 2022
 • [Vacanța de vară] 11 iunie 2022 – până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022 – 2023.

Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

În situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al școlii nu se dispun pe durata vacanțelor școlare.

Calendarele examenelor naționale, inclusiv calendarul admiterii în învățământul liceal (clasa a IX-a), se aprobă prin ordine de ministru distincte.

În stabilirea structurii anului școlar s-a ținut cont de propunerile Consiliului Național al Elevilor.

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR CARE AU SUSȚINUT  EXAMENUL DE BACALAUREAT

 

Adresa de e-mail pentru eventualele contestații este :

contestatii.lps.bac@gmail.com

 

Contestațiile se depun după afișarea rezultatelor în data de

 5.07.2021,  în intervalul orar 14-18

Program audiențe

Program audiențe director: Mați 11-12, 14-15 și Joi 11-12, 14-15

Program audiențe director adjunct: Luni 11-12, 14-15, Miercuri 11-12, 14-15