Istoria recentă a României

 

 

„Istoria  recentă a României. Pachet educațional pentru cursul opțional de Istorie recentă a României

POSDRU142342

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

Contract POSDRU/153/1.1/S/142342

Beneficiar:MENCS

 

 

Despre Proiect

Obiectivul proiectului este îmbunătățirea ofertei educaționale la nivel național și creșterea calității în sistemul de învățământ prin elaborarea și implementarea cursului opțional de tip Curriculum la decizia scolii (CDS) “Istoria recenta a României”,  dedicat ariei curriculare Om și societate, și a utilizării resurselor digitale din pachetul educațional, destinat nivelului liceal (clasele IX-XII).

Proiectul se adresează unui grup țintă format din 1056 de persoane din sistemul național de evaluare, examinare și curriculum în învățământul preuniversitar, respectiv unui grup țintă de 5125 elevi de nivel liceal și vizează ca obiective specifice îmbunătățirea ofertei educaționale la nivel național prin elaborarea curriculumului de tip CDS Istoria recentă a României (clasele IX-XII).

 

Mai multe despre activitățile proiectului la http://www.istoria-recenta.ro/

 

 

Profesori din școala noastră (implicați în acest proiect) și activitățile lor cu elevii:

 

  1. Simona Simioanca-profesor de Istorie
  • Cerc de Istorie pentru elevii din clasele IX-XII

        “CLIO în căutarea adevărului“

 

  1. Dorin Codău-profesor de Istorie
  • Cerc de Istorie pentru elevii din clasele IX-XII

“Comunismul în România-o amintire vie“

 

  1. Călin Galben-profesor de Istorie
  • Cerc de Istorie pentru elevii din clasele IX-XII

“Istoria recentă a României“

Simulare Evaluare Națională clasa a VII-a și a VIII-a și Examen de Bacalaureat

Simulare Evaluare Națională clasa a VIII-a și Bacalaureat

Înscriere Clasa Pregătitoare, an școlar 2019-2020

Oferta educațională pentru Clasa Pregătitoare pentru anul școlar 2019-2020

Lista disciplinelor la care se susţin lucrări de evaluare semestrială (teze) în anul şcolar 2018 – 2019

TEZE-2018-2019_Lista-disciplinelor

Vizitatori

Tools services webmasters counters generators scripts tutorials free