„Primii paşi în carieră prin firma de exerciţiu”

 


Proiectul intitulat „Primii paşi în carieră prin firma de exerciţiu” se adresază pregătirii elevilor pentru viitoarea integrare în piaţa muncii şi are în vedere extinderea oportunităţilor de învăţare.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: dezvoltarea de cunoştinţe şi aptitudini necesare în procesul de inserţie pe piaţa muncii pentru cel puţin 1000 de elevi din regiunile NV şi V prin intermediul firmelor de exerciţiu, acţiuni care vor conduce la creşterea şanselor de ocupare şi la îmbunătăţirea tranziţiei de la şcoală la o viaţă activă.

OBIECTIVELE SPECIFICE / OPERAŢIONALE ALE PROIECTULUI: obiective legate de înfiinţarea firmelor de exerciţiu, asigurarea funcţionării lor, respectiv a consilierii profesionale şi orientării în carieră a elevilor. Organizarea şi furnizarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională în carieră pentru minim 1000 de elevi: OS.1. Cresterea gradului de informare si constientizare a elevilor din invatamantul secundar (ISCED 3) din regiunile NV si V asupra oportunitatilor de facilitare a tranzitiei de la scoala la viata activa pentru toti elevii din cele 10 judete apartinand celor 2 regiuni; OS.2. Infiintarea si asigurarea functionarii a minimum 100 firme de exercitiu (minim 10 pt. fiecare judet) inregistrate la ROCT (Centrala Retelei Firmelor de Exercitiu din Romania) si inrolarea in cadrul acestor firme a cel putin 1000 de elevi pe parcursul anilor școlari 2014-2015; OS.3. Organizarea evenimentelor legate de functionarea firmelor de exercitiu si a legaturii acestora cu mediul real de afaceri; OS.4. Organizarea si furnizarea serviciilor de orientare si consiliere profesionala in cariera pt. minim 1000 de elevi; Obiective legate de activitatile suport: OS.5. Asigurarea planificarii, organizarii, coordonarii si controlului aferent implementarii activitatilor proiectului pe toata durata de implementare a proiectului, la nivel de solicitant si parteneri, precum si asigurarea relatiei cu AMPOSDRU/ OI, cat si cu alti terti; OS.6. Realizarea planificarii achizitiilor si efectuarea lor privind asigurarea resurselor necesare implementarii activitatilor proiectului pentru toata durata de implementare; OS.7. Realizarea activitatilor de promovare si informare aferente implementarii proiectului: realizare de materiale publicitare, construire si actualizarea siteului proiectului, desfașurarea conferintei de lansare, diseminarea informatiilor aferente activitatilor proiectului (campanii de informare grup tinta, stakeholderi), desfașurare conferinta de incheiere a proiectului.

Anun targ Bistrita)

Liceul cu Program Sportiv Bistrita_flayer-POSDRU

Liceul cu Program Sportiv Bistrita_pliant-POSDRU

Simulare Evaluare Națională clasa a VII-a și a VIII-a și Examen de Bacalaureat

Simulare Evaluare Națională clasa a VIII-a și Bacalaureat

Înscriere Clasa Pregătitoare, an școlar 2019-2020

Oferta educațională pentru Clasa Pregătitoare pentru anul școlar 2019-2020

Lista disciplinelor la care se susţin lucrări de evaluare semestrială (teze) în anul şcolar 2018 – 2019

TEZE-2018-2019_Lista-disciplinelor

Vizitatori

Tools services webmasters counters generators scripts tutorials free